Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kouruset Oy
Jusslansuu 5
04360 Tuusula
Y-tunnus 0920470-4

Rekisteristä vastaava henkilö

Nina Palomäki
nina.palomaki[at]kouruset.fi
010 320 3640

Rekisterin nimi

Kouruset -verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on Kouruset Oy:n verkkokaupan tilausten seuranta, asiakas- ja kauppasuhteiden ylläpito ja kehitys sekä käyttö tilastotarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta verkkokaupan ulkopuolelle. Henkilötiedot hävitetään henkilön omasta pyynnöstä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kouruset -verkkokaupan ylläpito-oikeuksia. Suojattuun rekisteriin ei ole pääsyä muilla kuin Kouruset -verkkokaupasta vastaavalla Kouruset Oy:n henkilökunnalla.