Soita:  050 400 5073
kouruset youtube
aaa luottoluokitus

Turvavarusteet

Kattosillalle

RakMK F2 RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUS: Kattokulkutie varustetaan yli kaksikerroksisissa uusissa rakennuksissa enintään 500 mm:n korkeudelle sijoitetulla turvakiskolla tai 1100 mm korkealla avokaiteella, kun katon kaltevuus on 1:1,5 tai tätä jyrkempi. Mikäli tätä loivemmalla katolla on ilmeinen, normaalia suurempi putoamisriski, voidaan riskialttiilla osalla edellyttää avokaiteen tai turvakiskon rakentamista. Lisäksi kohdassa 5.3.5. mainitaan seuraavasti: Rakennus, jonka korkeus ylittää 9 metriä, tulee varustaa turvaköysien kiinnitysrakentein. Ohje määräyksille on seuraavanlainen. Suositeltavin turvaköyden kiinnitysrakenne on kattosiltaan asennettava turvakisko, jonka avulla köyden irrotuskerrat vähenevät. Kiinnitysrakenteena voidaan käyttää myös asianmukaisesti mitoitettuja kattokulkutien osia.Kattosilta vaakakiskoKattosilta köysikiinnikeKattosiltan kaide

Kattotikkaalle

Turvakaide on kattotikkaan kylkeen asennettava kaide, mikä estää kattotikkaalta putoamisen. Suosittelemme turvakaidetta kohteisiin, joissa ulkonäölle ei anneta rajoitteita. Turvakaiteella varustetussa kohteessa henkilöturva on aina taattu, koska kaiteen käyttö ei vaadi erillisiä lisälaitteita. Turvakaiteet valmistetaan sinkitystä teräksestä tai sinkitystä ja pulverimaalatusta teräksestä. Turvakaide voidaa asentaa kattotikkaan toiselle puolelle, tai molemmille puolille.

Seinätikkaalle

RakMK F2 RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUS: Kun talotikkaiden nousukorkeus ylittää 8 metriä, tikkaat varustetaan turvakiskolla tai selkäsuojuksella. Turvavarusteet yhdessä PISKO -tikkaiden ja kattosiltojen kanssa takaavat turvallisen liikkumisen vaativissa huoltokohteissa, joissa henkilökohtaisten turvavarusteiden käyttäminen on välttämätöntä.Seinätikkaan pystykiskoSeinätikkaan selkäkaari

Henkilökohtaiset

Turvaköysi karbiinihaalla ja pikasäätölukolla 148,50 €

Turvaköysi turvavaljaisiin kiinnitettäväksi.

Valjasvyö 99,50 €

Turvavaljaat turvalliseen työskentelyyn korkeissa paikoissa.

Valjasvyöpaketti 234,50 €

Turvavaljaat, vaimennin, hihna ja turvahaat 2kpl korkeissa paikoissa liikkumiseen.

Vaunu pystykiskoon 234,50 €

Pystykiskon nousuvaunu.

Vaunu vaakakiskoon 209,50 €

Vaunu vaakakiskoon.