VESISET- tehokas, luotettava ja tyylikäs ratkaisu.

Parvekkeen vedenpoisto toteutetaan aina rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D1 kappaleessa 5 Sadevesi- ja perustusten kuivatusvesilaitteisto mainitaan: ”Sadeveden poisto kiinteistön alueelta on järjestettävä hyvin toimivalla tavalla ja niin, ettei siitä aiheudu vahingon- tai tapaturmanvaaraa, tulvimista tai muuta haittaa. Sadevesilaitteisto on sijoitettava kiinteistöön tarkoituksenmukaisesti ja sen tulee olla riittävän kestävä ja käyttövarma. Sadevesilaitteistoon ei saa johtaa jätevesiä.”

Mitään tiukkoja määräyksiä ei siis parvekkeiden vedenpoistoa koskien ole, vaan parvekkeen vedenpoiston voi toteuttaa hyvien rakennustapojen mukaan kuhunkin kohteeseen sopivalla tavalla.

Betoniteollisuus ry:n julkaisema betonielementtiparvekkeet ohje käsittelee betonielementtiparvekkeiden suunnittelua ja siellä on annettu yleispätevä ohjeistus myös parvekkeen vedenpoistolle. Kyseinen ohje parvekkeiden vedenpoistosta ei kuitenkaan ole sidoksissa rakennusmääräyksiin vaan siinä kerrotaan alalla opittuja käytäntöjä, joita rakennesuunnittelija voi halutessaan noudattaa tai soveltaa kohteeseensa.

Vesiset tuoteperhe kattaa parvekevedenpoiston katolta sadevesiviemärille asti. Tuoteperheestä löytyy ratkaisut uudis- ja saneerauskohteiden vedenpoistoon parvekkeen sisä- ja ulkopuolisella putkistolla sekä heittäjäputkilla.

Vesiset tuotteilla rakennuksen vedenpoisto hoituu tehokkaasti, luotettavasti ja tyylikkäästi. Järjestelmämme on kehitetty silmälläpitäen vedenpoiston tehokkuutta, asumismukavuutta sekä järjestelmän kestävyyttä.

Vesiset parvekevedenpoistoratkaisuista on muodostumassa käsite korkeasta laadusta. Laadusta, joka on syntynyt tuotekehityksestä ja halusta tehdä jokainen tuote aina hieman paremmin. Korkea laatu ei tarkoita tuotteissamme korkeaa hintaa, vaan oikeaa valmistustapaa ja -menetelmää.

Asentaessamme vuositasolla noin 6000 – 8000 parvekeputkitusta, tarve ja kysyntä ovat kohdanneet. Valtava asennusmäärä tuo mukanaan ison osan tarvittavaa tietotaitoa jatkuvalle kehitystyölle.

VESISET PLUS+
sisäpuolisiin uudis- ja saneerauskohteisiin.
Vesiset Plus uudiskohteisiin

Lue lisääKatso video

Vesiset Plus saneerauskohteisiin

Lue lisääKatso video

Kaikenkattava järjestelmä uudis- ja saneerauskohteisiin. Plus järjestelmästä löytyy mietityt ratkaisut katolle, käännetylle katolle, kerroksiin ja putkiston liittymiseen sadevesiviemäriin. Järjestelmä on kehitetty vuosien kokemuksella ja kaikkiin havaittuihin ongelmiin on haettu tinkimätön ratkaisu. Keväällä 2016 asetimme itsellemme tavoitteen olla vuoden 2018 lopulla parvekevedenpoistoratkaisujen markkinajohtaja. Päästäksemme tavoitteeseen, aloitimme kehitystyön sisäpuoliselle järjestelmälle. Toimme parvekeputkitukseen viemäreistä tutun virtaussuunnan kuristamattomuuden.

Perinteisissä järjestelmissä on käytetty putkiston sisähalkaisijaa pienentävää liitostapaa, joka on totuttu tapa parvekevedenpoistojärjestelmissä. Plus järjestelmän sisähalkaisija on saatu pidettyä koko järjestelmän matkalta putkikoon sallimassa suurimmassa mitassa, koska putkiliitokset ja kaivot on tehty laajennustekniikalla.

Plus järjestelmän vedenpoistokapasiteetti on noin 11-45 % parempi verrattuna perinteiseen järjestelmään (katso virtaustaulukko). Plus järjestelmässä veden virtauksen kasvu mahdollistaa pienemmän putkikoon käytön, sekä vastaavasti suuremmalla putkikoolla voidaan huoltaa entistä isompia pintoja. Perinteisessä järjestelmässä supistukset saattoivat pahimmillaan aiheuttaa tukosta ja jäänmuodostusta.

Perinteiset sisäpuoliset parvekeveden- poistot

Tuotteet sopivat kaikkiin markkinoilla oleviin parvekekaivoihin. Parvekkeen sisäpuolinen järjestelmä kulkee parvekelaattojen läpi. Parvekekaivot ohjaavat mahdolliset sade- ja pesuvedet parvekkeilta putkistoon ja putkisto ohjaa vedet hallitusti sadevesiviemäriin.

Ulkopuolinen vedenpoisto- järjestelmä

Parvekkeen ulkopuolinen järjestelmä toteuttaa samaa tehtävää kuin sisäpuolinenkin, mutta putkisto kulkee parvekelinjan ulkopuolella. Parvekkeiden ulkopuolinen putkisto vapauttaa parvekkeelle hieman tilaa ja vie veden äänet parvekkeiden ulkopuolelle. Tämä lisää asumismukavuutta.

Ulosheittäjät sopivat kohteisiin, joissa poistettavan veden määrä on vähäinen. Ulosheittäjien käytössä on riskinä vesien roiskuminen alempiin parvekkeisiin.

Kysy lisää

Mittapiirrokset
marko.lahdesmaki@kouruset.fi.

Kouruset Oy

Osoite
Jusslansuu 5, 04360 TUUSULA
Puhelinnumero
Sähköposti
Olemme avoinna
ma-pe 8:30-16:30
 Sivuston toteutus - Codetion