AAA -luottokelpoisuus

Lumiesteiden mitoitus ja hankinta pientaloon

lumiesteet katolle asennettuna
Tarvitseeko rakennukseni lumiesteet?

Lumiesteet on asennettava katolle, jonka jyrkkyys on 1:8 (7°) tai suurempi. Lumiesteet tulee asentaa sellaisiin kohtiin, jossa putoava lumi voi aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle, kuten rakennuksen lähellä olevien kulkuväylien, lasten leikkipaikkojen ja parkkipaikkojen kohdille. Mikäli rakennus sijaitsee tontin rajan lähellä (alle 2 metriä), on lumiesteet asennettava myös tällöin.

Loivillakin katoilla suosittelemme asentamaan lumiesteen vähintään rakennuksen sisäänkäyntien kohdalle.

Lumiesteiden määrä ja sijoitus

Pitkään käytössä olleen, nyt jo vanhentuneen ohjeistuksen mukaan alle 6 metrin lappeelle riittää yksi lumiesterivi, ja yli 6 metrin lappeelle tarvitaan lisäksi toinen lumiesterivi lappeen puoliväliin. Tämä toimintatapa on osoittautunut historian saatossa toimivaksi eikä ongelmia ole ilmennyt.

Uusi, vuonna 2018 voimaan astunut RT-kortin ohjeistus on hieman monimutkaisempi. Uuden ohjeistuksen mukainen taulukko määrittelee lumiesteen yläpuolelle jäävän lappeen enimmäispituuden kullekin kattokaltevuudelle ja lumiesteen kiinnikevälille.

Lähtökohtaisesti lumiestettä tulee asentaa vähintään 3 metriä ja vähintään neljällä kiinnikkeellä, sillä tätä lyhyemmät lumiesteet eivät kestä lumimassan aiheuttamaa suurta kuormitusta. Eniten rasitusta lumiesteelle aiheuttaa sen reunasta lähtevä lumi. Mitä enemmän kannakkeita lumiesteessä käytetään, sitä paremmin se pysyy katolla kiinni ja vahingoittumattomana.

Ohjeet:

  1. Tarkista oman alueesi kattolumikuorma-arvo täältä.
  2. Avaa RT-kortin ohjeistus lappeen enimmäispituudesta
  3. Katso taulukosta oman alueesi kattolumikuorman ja rakennuksen katon jyrkkyyden perusteella lumiesteen taakse jäävän lappeen ohjeellinen enimmäispituus. Valitse sopiva kiinnikejako lumiesteen taakse jäävän lappeen pituuden perusteella.

Lumieste tulee sijoittaa lähelle räystästä seinälinjan kohdalle, jotta lumikuorma kohdistuu rakennuksen kantaviin rakenteisiin. Lumiesteputket katkaistaan tarvittavaan mittaan käyttämällä rautasahaa tai sirkkeliä.

Lumiesteen kiinnitys eri kattomateriaaleille

Valikoimastamme löytyy lumiesteet kaikille eri kattomateriaaleille.

Tiilikatolle asennuksessa käytetään apupuuta, joka kiinnitetään kattotuoleihin ruuveilla. Kannakkeet kiinnitetään apupuuhun LVI-ruuveilla. Katso asennusohje

Tiilikuviopeltikatolla käytetään tiilikuvion pituudesta riippuen joko 350 mm tai 400 mm pituista kannaketta. Kiinnikkeessä on alapäässä pieni porrastus, jotta se sopii yhteen pellin muotoilun kanssa ja se ruuvataan pellin läpi kiinni ruoteeseen. Kiinnikkeen pohjaan liimataan tiivistenauhaa ruuvien läpimenoreikien tiivistämiseksi. Katso asennusohje.

Pelti- ja huopakatoille kiinnikkeen pohjaan liimataan tiivistenauha ruuvien läpimenoreikien tiivistämiseksi. Tämän jälkeen kiinnikkeet ruuvataan kattoruoteisiin kiinni pellin tai huovan läpi. Katso asennusohje.

Konesauma- ja lukkosaumakatoilla (myös Classic) kannake puristetaan kiinni katon saumaan vastaraudan avulla. Kannakkeet kiinnitetään jokaiseen tai joka toiseen pystysaumaan. Tuotekohtaiset asennusohjeet löydät verkkokaupan puolelta.

Lumiesteiden hinta

Lumiesteiden hinta mietityttää monia pienrakentajia, sillä markkinoilla on tarjolla erilaatuisia ja -hintaisia tuotteita. Suosittelemme kiinnittämään tuotteiden valinnan osalta huomiota seuraaviin asioihin:

  • Täyttävätkö tuotteet viranomaisten asettamat standardit ja vaatimukset? Lumiesteet ovat turvavaruste ja niiden tulee kestää Suomen vaativat talviolosuhteet.
  • Millaisen takuun valmistaja myöntää lumiesteille?

Kotimaiset Kouruset-lumiesteet täyttävät RT 85-11132 ohjekortin (Vesikaton turvavarusteet) vaatimukset. Ne kuuluvat myös kansallisen hyväksynnän varmennustodistuksen piiriin.

Kannattaako lumieste asentaa itse vai ostaa valmiiksi asennettuna?

Lumiesteet voi halutessaan hankkia valmiiksi asennettuna useilta eri toimijoilta tai asentaa itse varsin helposti. Luonnollisesti itse asentamalla asennustyön osalta kertyy säästöä, ja asennusohjeita tarkasti noudattamalla varmistat erinomaisen lopputuloksen.

Lumiesteiden huoltaminen

Lumiesteellä estetään lumen putoaminen katolta väärään paikkaan väärällä hetkellä. Katolle kertyvää lumikuormaa on seurattava, sillä lumiesteet eivät ole tarkoitettu lumimassojen keräämiseksi katolle. Mikäli lumikuorma kasvaa liian suureksi, täytyy lumet pudottaa lumiesteiden irtoamisen tai vahingoittumisen välttämiseksi. Mikäli lumieste irtoaa, voi se aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Lumen poistamiseen on saatavilla myös ammattilaisen apua.

Tutustu asennusvalmiisiin lumiestepaketteihin verkkokaupassamme

Paketit sisältävät kaiken tarvitsemasi asennusta varten: lumiesteputket, kattokiinnikkeet, ruuvit, tiivistenauhan ja selkeät asennusohjeet.

Vinkki: mikäli asennat pidemmän lumiesteen, kannattaa tuotteet valita niin, että ensin ostoskoriin valitaan lumiestepaketteja tarvittavan kiinnikemäärän mukaan, ja sen jälkeen lisätään erillisenä tuotteena myytäviä lumiesteputkia. Näin toimimalla säästät rahaa eikä ylimääräisiä kiinnikkeitä jää hukkaan.