AAA -luottokelpoisuus

Eri kattotyypit talvella

Eri kattotyypit talvella

Eri kattotyypit talvella

Aiemmin käsittelimme lumivahinkojen ehkäisyä katolla, ja nyt keskitymme tarkemmin erilaisten kattotyyppien ominaisuuksiin ja erityishuomiota vaativiin seikkoihin. Lumiesteitä, tikkaita tai kattosiltaa hankkiessa on oleellista, että omakotiasuja tietää millainen katto omassa talossa on. Näin varmistetaan, että hankituksi tulee oikeanlaiset kiinnikkeet ja asennustyö sujuu helposti. Käytännössä tämän päivän osaaminen ja laatu ovat jo niin korkealla tasolla, että käytettäessä testattuja laatutuotteita ja valmistajan ohjeistamaa asennustapaa, ei ongelmia ilmaannu millään kattotyypillä.

Kattoturvavarusteiden valmistustekninen tietotaito on kasvanut huimasti viime vuosina, ja mitä uudemmasta talosta on kyse, sitä pienempi on riski lumiesteiden, kattosiltojen tai tikkaiden vaurioihin. Tämän päivän osaaminen ja laatu ovat jo niin korkealla tasolla, että käytettäessä testattuja Pisko-laatutuotteita ja valmistajan ohjeistamaa asennustapaa, ei ongelmia pitäisi ilmaantua. Kouruset Oy:n yrittäjä Marko Lähdesmäen kokemuksen mukaan vanhemmissa taloissa ongelmat ovat keskittyneet pitkälti tiettyihin kattotyyppeihin. Konesaumakatoista on kertynyt kokemuksia jo vuosikymmenien ajalta, ja se on osoittautunut erityisen hyväksi kattotyypiksi kiinnitysten kestämisen kannalta. Lukkosaumakatto on tuoreempi tulokas markkinoilla, mutta noin 10 vuoden kokemuksen perusteella vaikuttaa se yhtä huolettomalta vaihtoehdolta kuin konesaumakatto.

Huopakatto on myös erinomainen valinta Suomen olosuhteisiin, mutta koska kannakkeiden ruuvit lävistävät vesikatteen, tuo se mukanaan vuotoriskin. Riskin voi eliminoida käyttämällä aluslevyä, jota vastuullisesti toimivat ammattirakentajat käyttävät aina huopakatoissa. Mikäli teetät taloosi huopakaton kattorakentamiseen tai -remontteihin erikoistuneen yrityksen toimesta, kannattaa varmistaa, että aluslevyä todella käytetään vuotoriskin poistamiseksi.

Huolellinen pientalorakentaja on valinnut huopakatteeseen Pisko-aluslevyt.
Varma lopputulos kattoturvan asennuksen jälkeen.

Sen sijaan kattoturvavarusteiden irtoamisia on erityisesti tapahtunut tiilikuvio- ja profiilipeltikatoilla, ja näissä tapauksissa on tarkistettava, että ylemmät, lähempänä harjaa olevat pultit eivät ole irronneet talven aikana. Usein irtoamiset ovat kuitenkin johtuneet jo katon asennuksen yhteydessä tapahtuneesta kiinnitysruoteen asennusvirheestä.

Tiilikatolla kattoturvatuotteet eivät yleensä vaurioidu talvella, kunhan asennus on tehty nykyohjeiden mukaisesti apupuuta käyttäen. Kannakkeiden alla olevien tiilien kuntoa kannattaa kuitenkin seurata, sillä lumikuorma saattaa halkaista tiilen.

Mikäli olet havainnut lumen aiheuttamia vaurioita kattoturvatuotteiden kiinnityksessä, ei korjaustoimia kannata jättää ensi talveen, vaan asia kannattaa hoitaa pois päiväjärjestyksestä ajoissa.